President

Dr. L. Krishna Prasad

Vice-President

Dr. B. Vikram Simha

Secretary

Dr. G. Phani Krishna

Treasurer

Dr. K. Lalith Prakash Chandra

Joint Secretary

Dr. A. Chaitanya

E.C. Members

Dr. N. Purna Chandra Rao Naik

Dr. Viswa Chaitanya Chandu

Dr. M. Naga Phanindra

Dr. Y. Suresh Chand

Dr. B. Bhavana

Dr. P. Hinduja

Dr. Ch.V.N. Sai Kumar

Dr. K. Naga Vidya Lakshmi

Overseas Coordinators

Dr. R. Ambica

Dr. K. Balaji